Skip to content

Canllawiau ar ddefnyddio gorchmynion datblygu lleol

Dolenni perthnasol

Canllawiau polisi a chynllunio ymarferol ar weithredu gorchmynion datblygu lleol.
Llythyr yn egluro’r newidiadau i’r rheoliadau sy’n cynorthwyo’r defnydd o’r ffurflen cais cynllunio safonol ar-lein a gorchmynion datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae gorchymyn datblygu lleol yn rhoi caniatâd ar gyfer math penodol o ddatblygiad fel nad oes angen i’r datblygwyr gyflwyno ceisiadau cynllunio.

Datblygwyd y canllawiau hyn o Adroddiad Ymchwil Cam 1 Gorchmynion Datblygu Lleol y Gwasanaeth Cynghori Cynllunio ar farn ac arferion Rhanddeiliaid.

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu agweddau ymarferol a pholisi gweithredu’r drefn. Mae’n gosod ein safbwynt ar y camau a’r materion allweddol yn y broses Gorchmynion Datblygu Lleol.