Skip to content

Canllaw Cynllunio i Ddeiliaid Tai ar gyfer Gosod Antenâu, gan gynnwys Dysglau Lloeren

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r llyfryn hwn yn esbonio'r caniatâd cynllunio cyffredinol sydd ei angen ar ddeiliaid tai (cyn belled â'u bod yn bodloni amodau a chyfyngiadau) i osod hyd at 2 antena lloeren ar dai heb orfod gwneud cais am ganiatâd cynllunio penodol.