Skip to content

Cynhyrchu eich Ynni Adnewyddadwy Eich Hunan: Arweiniad Cynllunio

Dolenni perthnasol

Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Llwythwch ein canllaw ar sut i wella’ch cartref i’ch helpu i arafu’r newid yn yr hinsawdd.
Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gall y taflenni hyn helpu deiliaid tai, cymunedau a busnesau sydd am gynhyrchu eu hynni adnewyddadwy eu hunain.

Maent yn rhoi gwybodaeth am yr hyn y dylid ei ystyried wrth osod technoleg ynni adnewyddadwy, rheoliadau cynllunio a ffyrdd o leihau unrhyw effeithiau.

Mae'r hinsawdd yn newid nawr. Mae'n un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r byd – ac yn un sy'n gofyn i ni i gyd gymryd camau i fynd i'r afael â hi. Mae Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol i leihau allyriadau 3% y flwyddyn. Ni all hyn ddigwydd oni bai bod pawb – pob lefel o'r llywodraeth, pobl, cymunedau a sefydliadau – yn gwneud eu rhan.

Meddwl am gynhyrchu eich ynni eich hunan drwy dechnolegau adnewyddadwy bach a lleol?

Gall cynhyrchu ynni adnewyddadwy helpu i leihau eich ôl troed carbon. Gall helpu cartrefi, cymunedau a busnesau wneud eu cyflenwad ynni yn fwy diogel a'ch helpu chi i leihau eich biliau ynni.