Skip to content

Cynllunio ar gyfer Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr

Dolenni perthnasol

Rydym am sicrhau cyfleoedd cyfartal i’r holl sipsiwn a theithwyr yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllawiau i helpu Sipsiwn a Theithwyr gynllunio'u safleoedd carafannau.

Mae’n rhaid i gynghorau bennu tir ar gyfer safleoedd carafannau Sipsiwn a Theithwyr. Mae’r llyfryn hwn yn esbonio sut i ddweud wrth y Cyngor lle yr ydych chi’n credu y mae angen lleoli’r safleoedd newydd hyn.

Mae’r llyfryn hefyd yn esbonio sut:

  1. i wneud cais cynllunio i ddatblygu safle newydd ar eich tir chi; a
  2. i bennu tir ar gyfer safleoedd yn y lleoliadau hynny sydd fwyaf tebygol o gael caniatâd cynllunio.