Skip to content

Cymhwyso’r Deddfau Cynllunio i’r Goron

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ers 7 Mehefin 2006 ac yn dilyn deddfwriaeth newydd, mae’r Deddfau Cynllunio yn gymwys i’r Goron, ar wahân i ambell eithriad. Yn y gorffennol yr oedd y Goron wedi’i heithrio o’r system gynllunio. Erbyn hyn, mae’n rhaid i gyrff y Goron wneud cais cynllunio ar gyfer datblygiadau yn yr un modd ag ymgeiswyr eraill.
Mae’r llythyr a’r memorandwm isod yn rhoi arweiniad ar y trefniadau newydd i’r awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru.