Skip to content

Astudiaethau Achos: Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel mewn Adeiladau

Dolenni perthnasol

Sut i leihau ôl troed carbon o adeilad newydd, estyniad neu adnewyddiad drwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy a charbon isel.
Taflenni ar gyfer deiliaid tai, cymunedau a busnesau ar faterion cynllunio wrth ystyried gosod technolegau ynni adnewyddadwy bach a lleol.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Diben y Cyfarwyddyd hwn yw helpu awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau i gynnal datblygiadau ynni adnewyddadwy a charbon isel.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.