Skip to content

Canllaw Arfer Gorau ar Asesiadau Rhwymedigaeth Adfer Pyllau Glo Brig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r canllaw hwn wedi cael ei gynhyrchu gan yr Awdurdod Glo ar ran Llywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda dehongli'r polisi a'r canllawiau a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2 - Glo.

Mae'n nodi ein disgwyliadau ar gyfer sut y dylid diogelu arian cyhoeddus ac amgylchedd Cymru pan fo Gweithredwyr yn ceisio gweithio mwynau cysylltiedig â glo wyneb. Mae hefyd yn nodi'r egwyddorion ynglŷn â sut y dylid asesu rhwymedigaeth adfer a sut y bydd y trefniadau diogelwch ar gyfer mwyngloddiau wyneb yn cael ei gyfrifo , eu hasesu a'u cytuno.

Mae'r canllaw hyn ar gael ar-lein yn unig fel y gellir ei adolygu yn rheolaidd.