Skip to content

Canllawiau Cynllunio: Cymeradwyo Diwygiadau Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio sydd eisoes yn bodoli

Dolenni perthnasol

Bydd trefn newydd i wneud newidiadau ansylweddol i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli yn dod i rym ar 01 Medi 2014.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
O 1 Medi 2014 ymlaen gallwch wneud newidiadau bach i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli. Gelwir y newidiadau hyn yn ddiwygiadau ansylweddol.

Dyma ganllaw yn egluro'r prif nodweddion a'r gofynion cyfreithiol ynghylch sut i wneud newidiadau bach i ganiatâd cynllunio sydd eisoes yn bodoli.

Lluniwyd y canllaw i helpu awdurdodau cynllunio lleol ac ymgeiswyr, ond bydd hefyd yn ddefnyddiol i eraill sy'n rhan o'r broses gynllunio.