Skip to content

Cyflenwi tai fforddiadwy gan ddefnyddio cytundebau adran 106: Cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cyfarwyddyd newydd hwn yn ychwanegol at Gyfarwyddyd Ymarfer Gorffennaf 2008. Mae'n edrych ar sut y gall awdurdodau lleol ddefnyddio'r broses gynllunio i hwyluso'r gwaith datblygu a'i brysuro gan sicrhau ar yr un pryd eu bod yn parhau i gyflenwi cymaint o dai fforddiadwy â phosibl yn ystod y dirywiad economaidd.
Mae'r fersiwn hon yn defnyddio arfer da sy'n dod i'r amlwg ledled y DU ac yn darparu protocolau eglur i adolygu cytundebau adran 106 a gwerthuso tebygolrwydd y cynllun o lwyddo’n ariannol.