Skip to content

Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Hysbysu) (nwyeiddio glo tanddaearol) (Cymru) 2016

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi cyhoeddi cyfarwyddyd hysbysu newydd ynglŷn â nwyeiddio glo tanddaearol.
O 25 Mawrth 2016 rhaid cyfeirio ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygu nwyeiddio glo tanddaearol i Weinidogion Cymru, lle mae awdurdodau cynllunio lleol o blaid eu cymeradwyo.