Skip to content

Cefnogi'r Economi gyda'r Hwyr a'r Egwyddor Cyfrwng Newid

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r llythyr hwn yn datgan y bwriad i fabwysiadu egwyddor cyfrwng newid ym Mholisi Cynllunio Cymru.

O dan egwyddor cyfrwng newid, os yw datblygiadau neu defnyddiau newydd yn cael eu cyflwyno ger fusnes sy'n bodoli eisoes, megis lleoliad cerddoriaeth fyw, cyfrifoldeb y datblygwr fydd cynnig mesurau i leihau a lliniaru effeithiau sŵn fel rhan o'r cais am ganiatâd cynllunio.

Cyfrifoldeb y datblygwr fydd hi hefyd i  sicrhau bod y mesurau yn gallu cael eu gweithredu.

Lawrlwytho Dogfen