Skip to content

Inswleiddio Waliau Solet yn Allanol

Dolenni perthnasol

Taflen i ddeiliaid tai ar faterion i’w hystyried cyn gosod deunydd inswleiddio allanol ar waliau solet, gan gynnwys y rheoliadau cynllunio cyfredol.
Canllawiau i’ch helpu i ddeall yr hawliau datblygu a ganiateir ar eich cartref.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Daeth newidiadau i hawliau datblygu a ganiateir i ddeiliaid tai i rym ar 30 Medi 2013. Mae'r newidiadau yn caniatáu i'r mwyafrif o ddeiliaid tai inswleiddio waliau solet yn allanol heb ganiatâd cynllunio.
Mae'r llythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer inswleiddio waliau allanol, ac yn nodi bod taflen i ddeiliaid tai wedi'i chyhoeddi. Mae'r daflen yn cwmpasu'r hyn y dylai deiliaid tai ei ystyried cyn inswleiddio waliau solet yn allanol, gan ganolbwyntio ar y rheoliadau cynllunio newydd.