Skip to content

Polisïau Ynni mewn Cynlluniau Datblygu Lleol

Dolenni perthnasol

Fersiwn wedi’i diweddaru o’r llawlyfr i helpu awdurdodau cynllunio lleol i lunio asesiadau ynni adnewyddadwy a datblygu polisïau yn eu cynlluniau datblygu lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi ysgrifennu at awdurdodau cynllunio lleol am ei ddisgwyliadau o ran polisïau ynni mewn cynlluniau datblygu lleol.
Carai Llywodraeth Cymru weld mwy o ddefnydd o bolisïau gofodol mewn cynlluniau datblygu lleol i adlewyrchu ein dyheadau ar gyfer ynni adnewyddadwy.