Skip to content

Cylchlythyrau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dolenni perthnasol

Dyma Gylchlythyrau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (CLlCC).

Cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru saith o Gylchlythyrau ar gynllunio defnydd tir rhwng 2001 a 2005, ac maent yn parhau mewn grym.

Rhestrir y cylchlythyrau hyn isod:

  • NAW 20/01: Rheolaeth Gynllunio ar Sylweddau Peryglus;
  • NAW 01/03: Diogelu Meysydd Glanio, Safleoedd Technegol ac Ardaloedd Storio Milwrol: Cyfarwyddyd Cynllunio Gwlad a Thref (Meysydd Glanio wedi'u Diogelu, Safleoedd Technegol ac Ardaloedd Storio Milwrol) 2002;
  • NAW 07/03: Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Cynllunio (ac Apeliadau Tebyg) a Galw Ceisiadau i Mewn;
  • NAW 08/03: Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Gorfodaeth;
  • NAW 14/04: Gorchmynion Prynu Gorfodol;
    NAW 36/04: Rheoli Datblygiadau mewn Ardaloedd Diogelwch Cyhoeddus Meysydd Awyr;
  • NAW 04/05: Canllaw ar Reoli Gwersylla Heb Awdurdod

Cylchlythyrau Llywodraeth Cynulliad Cymru

  • WAGC 30/2007: Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafannau Sipsiwn a Theithwyr

Mae’r cylchlythyrau hyn a Chylchlythyron Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gael o’r dudalen yn y dolenni perthnasol (ar ochr dde’r dudalen hon).