Skip to content

Cylchlythyrau Cynllunio

Dolenni perthnasol

Mynegai diweddaraf o ganllawiau polisi cynllunio Cymru ar gyfer defnyddio tir.
bysellfwrdd a lygoden
Fel arfer, caiff ceisiadau cynllunio eu penderfynu gan yr awdurdodau cynllunio lleol. Maent yn cael eu cymeradwyo neu eu gwrthod p’un a ydynt yn cydymffurfio â pholisiau’r cynllun datblygu a materion eraill sy’n berthnasol i gynllunio (a elwir ‘ystyriaethau perthnasol’).

Gall cylchlythyrau sy’n effeithio ar gynllunio defnydd tir fod yn berthnasol i benderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio unigol.  Byddant yn cael eu hystyried gan Weinidogion Cymru ac Arolygwyr Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau ac apelau a alwyd i mewn.

Mae’n bosib y bydd cylchlythyrau sydd wedi’u cyhoeddi gan y Swyddfa Gymreig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn dal i gael eu dilyn ac yn cynnwys ystyriaethau perthnasol.

Mae cylchlythyrau Llywodraeth Cymru ar gael gyda chylchlythyrau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.