Skip to content

Cylchlythyrau - 2001

bysedd ar bysellfwrdd
Mae Cylchlythyrau yn darparu cyngor a chanllawiau ar amryfal bynciau.

Mae Cylchlythyrau, neu lythyrau sy'n cael eu cylchredeg, yn cael eu defnyddio i egluro polisïau neu weithdrefnau a chânt eu cyhoeddi gan y Gweinidog neu gan swyddogion ar ran y Gweinidog.

CL-01-01 Cylchlyth Yr I Awdurdodau Cynllunio Lleol Ar Yr Angeni Sgrinio Prosiectau Gogyfer Asesiadau Effaith Amgylcheddol

16/07/01
Diben y llythyr hwn yw esbonio'r sefyllfa o ran yr angen i sgrinio datblygiadau tai arfaethedig ar gyfer cynnal Asesiadau o Effeithiau Amgylcheddol (EIA).