Skip to content

Polisïau ac arweiniad cynllunio

Dolenni perthnasol

Mae’r cynlluniau hyn yn disgrifio cynigion a pholisïau’r awdurdodau lleol a’r parciau cenedlaethol ar gyfer datblygu a defnyddio tir eu hardaloedd yn y dyfodol.
Clawr Polisi Cynllunio Cymru

Rydym yn pennu polisi ac yn rhoi arweiniad er mwyn helpu i gynllunio’n dda a chyfrannu at ddatblygiad economaidd, cadwraeth natur a gwella ansawdd bywyd.

Nodir y cyd-destun ar gyfer y polisi cynllunio yng Nghymru mewn dwy brif ddogfen:

  • Polisi Cynllunio Cymru
  • Polisi Cynllunio Mwynau Cymru.

Caiff Polisi Cynllunio Cymru a Polisi Cynllunio Mwynau Cymru eu hategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TANs) a Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau (MTANs) ar bynciau penodol.

Mae llythyrau Egluro Polisi yn rhoi cyngor a chanllawiau ar bynciau penodol.