Skip to content

Cronfa Ddata Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 2018 – Adolygiad o Ddatblygiadau Ffermydd Gwynt ar y Tir

Dolenni perthnasol

Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar gynllunio defnydd tir ar gyfer ynni adnewyddadwy.
Rydym eisiau lleihau’r allyriadau CO2 yng Nghymru. Rydym yn ceisio defnyddio mwy o ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel i gynhyrchu ein hynni.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Crynodeb yw hwn o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt ar y tir (dros 5 Megawat) yng Nghymru sydd wrthi'n cynllunio, wedi cael caniatâd neu sy'n weithredol.

Mae'r tabl hefyd yn gwahaniaethu rhwng yr Ardaloedd Chwilio Strategol (SSAs), fel y'u nodir yn TAN 8, a chynlluniau y tu allan i Ardal Chwilio Strategol.