Skip to content

Ffurflenni Monitro Anheddau Mentrau Gwledig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bob blwyddyn, rydym yn casglu data ar a yw ceisiadau am anheddau mentrau gwledig wedi’u cymeradwyo neu eu gwrthod.

Mae’r data ar gyfer 2014/15 wedi ei gyhoeddi isod.  Mae hyn hefyd yn cynnwys data ar ddatblygu un blaned, y bum yn ei gasglu ers 2013/14.

Rydym hefyd wedi diwygio data anheddau mentrau gwledig ar gyfer 2013/14 i gywiro nifer y ceisiadau cynllunio a roddwyd ac a gymeradwywyd.  

Mae rhagor o wybodaeth am anheddau mentrau gwledig a datblygiadau un blaned ar gael yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy.