Skip to content

Fframwaith Perfformiad

Mae’r fframwaith yn nodi perfformiad da gan rhanddeiliaid sy'n darparu gwasanaeth cynllunio i Gymru, yn ogystal â chyfleoedd i wella.

Fel rhan o'r ymgynghoriad "Cynllunio Positif" ym mis Rhagfyr 2013 cynhaliwyd ymgynghoriad ar gyfres o gynigion i fesur perfformiad prif rhanddeiliaid y gwasanaeth cynllunio.  Cafodd ein cynigion gefnogaeth gyffredinol, a bu inni fireinio ein mesurau a'n targedau perfformiad drafft ymhellach, gyda mewnbwn gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Swyddogion  Cynllunio Cymru.  

Mae'r mesurau a'r targedau hyn, gyda'i gilydd, yn llunio Fframwaith Perfformiad Cynllunio Llywodraeth Cymru, a gafodd ei fabwysiadu ym mis Tachwedd 2014.    

Byddwn yn cyhoeddi'r diweddaraf ar y Fframwaith Perfformio bob chwarter.

Siart Fframwaith Perfformaid - Ionawr - Mawrth 2018

22/08/18
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i Fis Mawrth 2018.
 

Siart Fframwaith Perfformaid - Hydref - Rhagfyr 2017

02/05/18
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Hydref i Fis Rhagfyr 2017.
 

Siart Fframwaith Perfformaid - Gorffennaf - Medi 2017

09/11/17
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorffennaf i Fis Medi 2017.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Ebrill - Mehefin 2017

05/09/17
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ebrill i Fis Mehefin 2017.
 

Siart Fframwaith Perfformaid - Ionawr - Mawrth 2017

05/09/17
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i Fis Mawrth 2017.
 

Siart Fframwaith Perfformaid - Hydref - Rhagfyr 2016

05/09/17
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Hydref i Fis Rhagfyr 2016.
 

Siart Fframwaith Perfformaid - Gorffennaf - Medi 2016

21/02/17
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorffennaf i Fis Medi 2016.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Ebrill 2015 - Mawrth 2016

08/08/16
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ebrill 2015 i Fis Mawrth 2016.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Gorfennaf 2015 - Mehefin 2016

08/08/16
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad awdurdodau cynllunio lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorfennaf 2015 i Fis Mehefin 2016.
 

Siart fframwaith perfformaid – Ionawr – Rhagfyr 2015

28/01/16
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i fis Rhagfyr 2015.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Hydref 2014 - Medi 2015

10/11/15
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Hydref 2014 i Fis Medi 2015.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Gorfennaf 2014 - Mehefin 2015

22/09/15
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad awdurdodau cynllunio lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Gorfennaf 2014 i Fis Mehefin 2015.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Ebrill 2014 - Mawrth 2015

22/09/15
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ebrill 2014 i Fis Mawrth 2015.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Ionawr – Rhagfyr 2014

22/09/15
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ionawr i fis Rhagfyr 2014.
 

Siart Fframwaith Perfformaid – Ebrill 2013 – Mawrth 2014

01/05/15
Mae’r siart yn adrodd ar berfformiad Awdurdodau Cynllunio Lleol ar y dangosyddion Fframwaith Perfformiad a gafodd eu cytuno, dros y cyfnod o fis Ebrill 2013 i Fis Mawrth 2014.