Skip to content

Adroddiad Perfformio Blynyddol

Cafodd yr adrodiad perfformiad blynyddol ei gynnig yn sgil yr ymgynghoriad "Cynllunio Positif" ym mis Rhagfyr 2013.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar gyfres o gynigion ar gyfer mesur perfformiad prif randdeiliaid y gwasanaeth cynllunio.  Cynigwyd gennym y dylai'r rhanddeiliaid baratoi adroddiad blynyddol, yn trafod sut yr oedd eu sefydliad wedi perfformio yn erbyn y dangosyddion, gan nodi yr hyn yr oedd wedi ei wneud yn dda, fel y gellid rhannu hyn gydag eraill, a pha gamau y gellid eu cymeryd i fynd i'r afael â perfformiad sydd angen ei wella.  Cafodd ein cynigion gefnogaeth gyffredinol, a bu inni gydweithio ymhellach â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru i gytuno ar strwythur yr adroddiad.  

Yn dilyn mabwysiadu dangosyddion y Fframwaith Perfformio ym mis Rhagfyr 2014, bydd rhanddeilliaid  yn cyflwyno Adroddiad Perfformiad Blynyddol bob mis Tachwedd.  Mae'r adroddiadau cyntaf i'w paratoi erbyn Tachwedd 2015.

Y Fframwaith Perfformiad Cynllunio - Disgrifiad Manwl o Ddangosyddion a Thargedau

17/10/18
Mae’r ddogfen yma yn nodi dangosyddion a  thargedau y Fframwaith Perfformiad Cynllunio, a fydd yn sail ar gyfer Adroddiad Perfformiad Blynyddol yr awdurdodau cynllunio lleol.
 

Adroddiad Blynyddol Perfformiad Cynllunio 2016-17

22/02/18
Mae hwn yn adroddiad sydd yn crynhoi perfformiad gwasanaethau cynllunio yng Nghymru dros y flwyddyn ariannol 2016-17.
 

Adroddiad Blynyddol Perfformiad Cynllunio 2015-16

17/01/17
Mae hwn yn adroddiad sydd yn crynhoi perfformiad gwasanaethau cynllunio yng Nghymru dros y flwyddyn ariannol 2015-16.
 

Adroddiad Blynyddol Perfformiad Cynllunio 2014-15

21/03/16
Mae hwn yn adroddiad sydd yn crynhoi perfformiad gwasanaethau cynllunio yng Nghymru dros y flwyddyn ariannol 2014-15.