Skip to content

Perfformiad ac Ystadegau

Dolenni perthnasol

Rydym am fesur cyfraniad y system gynllunio at ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.
Ystadegau cynllunio
Rydym yn cofnodi ac yn defnyddio amrywiaeth o wybodaeth ystadegol i’n cynorthwyo gyda’n gwaith cynllunio.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod y system gynllunio yn effeithiol, yn canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn bodloni anghenion yr holl randdeiliad.  Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i bob partner, yn y broses o weithredu'r system gynllunio, dderbyn neges glir o'r materion sy'n cael eu hystyried gan yr awdurdodau cynllunio yng Nghymru, ffeithiau a ffigurau cywir sy'n cefnogi'r ystyriaethau o'r materion a'r penderfyniadau hyn, a gwybodaeth am sut y caiff y penderfyniadau hynny eu gweithredu.  

Yma cewch yr wybodaeth a'r ystadegau ar faterion cynllunio o bwys sy'n cael eu hystyried gan yr awdurdodau cynllunio lleol, yn ogystal â gwybodaeth am berfformiad ac adroddiadau ar gyflawni'r gwasanaethau cynllunio ledled  Cymru ac ar lefel leol.