Skip to content

Tuag at Ddeddf Gynllunio i Gymru: Sicrhau System Gynllunio Effeithiol

Dolenni perthnasol

Yr adroddiad gan Beaufort Research sy’n nodi agweddau, canfyddiadau a disgwyliadau'r cyhoedd o ran y system gynllunio yng Nghymru.
Adolygiad o'r modd y mae defnydd tir yn cael ei reoli yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd adroddiad gennym ar effeithlonrwydd gwasanaethau cynllunio yng Nghymru yn y dyfodol gan y Grŵp Cynghori Annibynnol dan gadeiryddiaeth y cyn Gyfarwyddwr yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru.

Casglwyd tystiolaeth y ffordd orau o ddyrannu rolau a chyfrifoldebau yn y system gynllunio. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i sicrhau bod ein polisïau yn cael eu cyflenwi mewn pryd, mewn modd tryloyw a bod rhywun yn atebol yn ddemocrataidd trostynt, o gofio'r gofynion sydd ar y system. Mae'r adolygiad wedi:

  • nodi amcanion polisi allweddol y bydd gofyn i'r system gynllunio eu cyflawni ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
  • asesu trefniadau cyflawni sefydliadol presennol, gan nodi meysydd lle y gwelid arferion da ac ardaloedd lle yr oedd lle i wella
  • cynnig 97 o argymhellion i wella effeithlonrwydd y system gynllunio yn y dyfodol yng Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Crynodeb gweithredol (Maint ffeil: 114KB)
PDF Document (MFS)
Report (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 1.1MB)