Skip to content

Adolygu Datganiadau Dylunio a Mynediad yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae TAN 12 yn darparu canllawiau ar ddylunio da drwy’r broses gynllunio.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ymchwil hwn yn gwneud argymhellion ac yn rhoi mewnwelediad i ni am wella deddfwriaeth, y canllaw a’r prosesau sy’n rheoli datganiadau dylunio a mynediad yng Nghymru.

Fel rhan o’r ymchwil hwn, casglwyd tystiolaeth ar effeithlonrwydd y datganiadau dylunio a mynediad ar y ffordd y mae’r datblygiadau arfaethedig terfynol yn cael eu dylunio fel rhan o’r broses ymgeisio am ganiatâd cynllunio. Mae’r ymchwil hefyd wedi ystyried y cysylltiad rhwng y datganiadau dylunio a mynediad a’r rheoliadau adeiladu.

Mae’r adroddiad yn crynhoi’r canlynol:

  • y ffordd yr eir ati i wneud y gwaith
  • canfyddiadau pwysig
  • canlyniadau
  • argymhellion.