Skip to content

Dull Newydd o Reoli Datblygu yng Nghymru: Tuag at Ddeddf Gynllunio i Gymru

Dolenni perthnasol

Adroddiad y Grŵp Cynghori Annibynnol ar effeithlonrwydd gwasanaethau cynllunio effeithiol yn y dyfodol yng Nghymru.
Yr adroddiad gan Beaufort Research sy’n nodi agweddau, canfyddiadau a disgwyliadau'r cyhoedd o ran y system gynllunio yng Nghymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adolygwyd y modd y mae defnydd tir yn cael ei reoli yng Nghymru gan Arup, Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Prifysgol Caerdydd a Liz Mills Associates.

Ystyriwyd ffyrdd newydd ac arloesol o reoli defnydd tir o fewn system gynllunio yn yr adroddiad hwn. Edrychodd y prosiect ar y berthynas rhwng cynlluniau datblygu a'r broses rheoli datblygu i greu proses mwy effeithiol ac amserol. Amcanion yr ymchwil oedd:

  • gweld sut y dylid rheoli datblygu mewn System Gynllunio i Gymru yn y dyfodol;
  • adolygu'r broses bresennol o gael caniatâd cynllunio a'i weithredu;
  • adolygu'r berthynas rhwng cynlluniau datblygu a'r broses rheoli datblygu;
  • edrych ar ffordd mwy cost effeithlon o gyflawni gweledigaeth a'r strategaeth y mae awdurdodau cynllunio lleol wedi’u nodi yn y cynlluniau datblygu y mae’n nhw wedi’u mabwysiadu. Bydd hyn yn caniatáu i’r cynlluniau, unwaith y'u mabwysiadwyd, gael eu gweithredu heb ddyblygu diangen, oedi a chost, ac yn sicrhau bod yr egwyddorion datblygu cynaliadwy a'r gofynion rheoleiddiol yn cael eu parchu;
  • edrych ar ffyrdd arloesol o wneud penderfyniadau cynllunio amserol a chynaliadwy o fewn fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol newydd.