Skip to content

Cysylltu â ni

Bysedd ar fysellfwrdd
Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost i'r cyfeiriad canlynol

planning.directorate@llyw.cymru

Neu gysylltu â'r Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhif ffôn 0300 0604400
Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500