Skip to content

Ceisiadau cynllunio

Ar y 29 Mai, lansioedd gwasanaeth ar-lein Ceisiadau Cynllunio Cymru. Dyma’r porth ar-lein newydd ar gyfer cyflwyno ceisiadau cynllunio yng Nghymru.

Caiff Ceisiadau Cynllunio Cymru ei weithredu gan Borth Cynllunio, ar ran Gweinidogion Cymru, a bydd yn trosglwyddo gwybodaeth am geisiadau cynllunio, a chydsyniadau cysylltiedig, yn syth i systemau TGCh Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru. Os oes gennych gyfrif defnyddiwr ar gyfery Porth Cynllunio bydd yn gweithio ar gyfer gwasanaeth newydd Ceisiadau Cynllunio Cymru, a bydd unrhyw geisiadau rydych wedi gweithio arnynt yn y gorffennol hefyd ar gael.  

Ceir gwybodaeth am brosiectau cyffredin a hawliau datblygu a ganiateir ar wefan Llywodraeth Cymru.