Skip to content

Tudalen Adnoddau

Gwybodaeth allweddol ac adnoddau sy'n ymwneud â chynhyrchu'r FfDC, yn ôl dyddiad, gyda’r mwyaf diweddar yn gyntaf.

Crynodeb o gyfranogiad ac ymgysylltiad hyd yn hyn

26/07/18

Dyma grynodeb o'r hyn rydym wedi'i wneud, hyd yn hyn, i gynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid wrth ddatblygu'r FfDC.

Ymgynghoriad ar y Materion, yr Opsiynau a'r Opsiwn a Ffefrir

30/4/18

Yn dilyn ymgysylltiad a thrafodaeth helaeth â rhanddeiliaid ledled Cymru, buom yn ymgynghori â'r y Materion, Opsiynau a'r Opsiwn a Ffefrir i'r FfDC

Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

26/4/18

Yr adroddiad cwmpasu yw cam cyntaf arfarniad cynaliadwyedd integredig y FfDC.

Sesiynau Galw Heibio Cyhoeddus

18/4/18

Ar ddiwedd mis Mai a dechrau mis Mehefin, cynhaliwyd sesiynau galw heibio yn Abertawe, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Wrecsam a’r Drenewydd.

Taflen Wybodaeth

14/05/18

Rydym wedi creu taflen wybodaeth gyffredinol i'w defnyddio yn y sesiynau galw heibio cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer Mai a Mehefin.

Digwyddiadau Ymgysylltu 2

30/11/17

Ym mis Hydref a mis Tachwedd 2017 cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Llandrindod a Chyffordd Llandudno

Dynodi Ardaloedd Rhanbarthol

24/8/17

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canlyniadau ymchwil i nodi ardaloedd rhanbarthol ar gyfer y FfDC

Digwyddiadau Ymgysylltu 1

1/8/17

Yn gynnar yn 2017 cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn Llanelli, Caerdydd, Cyffordd Llandudno a'r Trallwng.

Cais am Dystiolaeth a Phrosiectau

7/12/16

Gofynnom am dystiolaeth a phrosiectau a allai fod o gymorth inni ddatblygu’r FfDC.

Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd

9/6/17

Mae'r Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus yn nodi camau allweddol ac amserlen ar gyfer paratoi'r FfDC a'r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynnwys rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

27/4/17

Adroddiad cwmpasu yw’r cam cyntaf yr Arfarniad cynaliadwyedd integredig o’r FfDC.

Cynllun Ymgysylltu

16/2/17

Mae’r Cynllun Ymgysylltu yn darparu cofnod o’r cyfarfodydd a’r digwyddiadau sydd wedi’u cynnal i’n helpu i baratoi’r FfDC.

Ymgynghoriad ar gynigion yn ymwneud â Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y FfDC

1/2/16

Mae'r Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus yn nodi camau allweddol ac amserlen ar gyfer paratoi'r FfDC a'r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynnwys rhanddeiliaid a'r cyhoedd