Skip to content

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Bydd y FfDC yn dylanwadu ar sut mae cymunedau'n datblygu dros yr 20 mlynedd nesaf ac mae'n bwysig bod gennym ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r effeithiau cadarnhaol a niweidiol y gall hyn eu cael wrth i ni ddatblygu'r FfDC.

I wneud hyn, rydym wedi datblygu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig sy'n broses ar gyfer asesu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cynllun ac mae'n anelu at sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth wraidd y broses o lunio'r cynllun.

Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) hefyd yn cael ei wneud ar gyfer y FfDC. Dyma ddechrau asesu’r potensial i’r FfDC gael effaith ar safleoedd cadwraeth natur penodol o bwysigrwydd rhyngwladol.

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Yr adroddiad cwmpasu yw cam cyntaf yr arfarniad cynaliadwyedd integredig (ISA) ar gyfer y FfDC.

Ymgymerwyd ISA dros dro ar gyfer y prif faterion, opsiynau a’r opsiwn a ffefrir a gellir ei weld yma.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Ymgymerwyd adroddiad sgrinio HRA rhagarweiniol ar gyfer y prif faterion, opsiynau a’r opsiwn a ffefrir a gellir ei weld yma.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.