Skip to content

Cymryd Rhan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae arnom angen eich help i ddatblygu'r FfDC.

Mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan. Gallwch gymryd rhan mewn un o'n digwyddiadau ymgysylltu, ymateb i'n hymgynghoriadau ffurfiol, anfon eich sylwadau mewn e-bost neu ein ffonio ni am sgwrs.

Mae ein Cynllun Ymgysylltu yn lle da i ddarganfod yr hyn ry’n ni wedi'i wneud i ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd, a gwybodaeth am gyfarfodydd a digwyddiadau yn y dyfodol.

Os oes gennych syniad ynglŷn â sut y gallwn ymgysylltu'n well - ein cyfranogiad mewn digwyddiad neu gyfarfod rydych chi'n ei drefnu, er enghraifft - byddem yn falch o siarad â chi.

Rydym wedi llunio crynodeb o'r hyn yr ydym wedi'i wneud, hyd yn hyn, i gynnwys y cyhoedd a rhanddeiliaid yn natblygiad y FfDC.

Y ffordd orau i wybod beth sy’n digwydd wrth i’r FfDC fwrw ymlaen yw i danysgrifio i'n cylchlythyr.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cymryd rhan - y stori hyd yn hyn (Maint Ffeil: 3.26MB)