Skip to content

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Dyma ein polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer Cymru a dylid ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu.
Cafodd y Cynllun ei ddiweddaru yn 2008. Mae'r dudalen hon yn egluro ei weledigaeth a’i rôl.

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gynllunio yn gweithio ar greu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC). Bydd y FfDC yn gosod fframwaith ynghylch defnydd tir am gyfnod 20 mlynedd a bydd yn disodli Cynllun Gofodol Cymru.

Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol:

  • yn nodi lle y mae angen twf a seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol a sut y gall y system gynllunio – ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol – gyflawni hyn
  • yn creu cyfeiriad ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol a Strategol ac yn hwyluso’r gwaith o wneud penderfyniadau ynghylch Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
  • yn ategu Polisi Cynllunio Cymru, sy’n disgrifio polisïau cynllunio Llywodraeth Cymru a bydd yn parhau i osod y cyd-destun ar gyfer cynllunio defnydd tir
  • yn cyd-fynd â strategaethau economaidd, trafnidiaeth, amgylcheddol, tai, ynni a diwylliannol cenedlaethol ac yn sicrhau y gall y rhain gael eu cyflawni drwy’r system gynllunio
  • yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd

Mae 11 cam wrth gynhyrchu'r NDF cyntaf. Mae llinell amser yn dangos yr holl gamau, a ble rydym wedi'i gyrraedd, i'w weld yma.

Cliciwch ar ein hanimeiddiad byr i ddysgu mwy am y system gynllunio yng Nghymru a rôl y FfDC.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.