Skip to content

Deddf Cynllunio 2008

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i'r Ddeddf Cynllunio ym mis Tachwedd 2008.

Ewch i wefan Senedd San Steffan i weld y Ddeddf.
Ewch i: Deddf Cynllunio 2008 (pdf, cyswllt allanol, Saesneg yn unig)

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sicrhau bod darpariaethau yn y Ddeddf Cynllunio ar gyfer:

  • rhoi pwerau deddfu i Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â chynlluniau i ddatblygu a defnyddio tir yng Nghymru;
  • caniatáu i Lywodraeth Cynulliad Cymru wella'r system rheoli datblygiadau yng Nghymru yn sgil ymgynghori.

Mae manylion materion cynllunio eraill sy'n berthnasol i Gymru yn Natganiad Ysgrifenedig y Cabinet a gafodd ei gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2008. Mae'r datganiad ysgrifenedig ar ochr dde'r dudalen hon.

Cyhoeddwyd canllawiau pellach ar rannau perthnasol y Ddeddf i awdurdodau cynllunio lleol gan y Prif Swyddog Cynllunio ar ddydd Iau 2 Ebrill 2009. Mae'r papurau perthnasol isod.