Skip to content

Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai - Cwestiynau Cyffredin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gallwch wneud rhai gwelliannau, addasiadau ac estyniadau i'ch cartref heb yr angen am ganiatâd cynllunio. Gelwir y rhain yn Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai.

Rydym wedi casglu ynghyd y cwestiynau (a'r atebion) mwyaf cyffredin am y newidiadau hyn o fewn y ddogfen isod.  Mae'r ddogfen hon yn ategu'r canllawiau.

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau a fydd yn eich helpu i ddeall y newidiadau:
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/guidanceandleaflets/householder-permitted-development-rights/?lang=cy.