Skip to content

Cynlluniau Datblygu Unedol

Dolenni perthnasol

Egluro polisïau a gweithdrefnau cynllunio ar frys.
Mae’r ddogfen hon yn nodi pa ardaloedd y mae Cynlluniau Datblygu Unedol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn ymdrin â hwy a pha gam o’r broses y mae’r cynlluniau wedi cyrraedd.

Cyn y Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl), Cynlluniau Datblygu Unedol oedd yn cael eu defnyddio i gynllunio ar gyfer datblygiadau.

Er bod rhai Cynlluniau Datblygu Unedol yn bodoli o hyd, mae pob awdurdod cynllunio lleol ar draws Cymru bellach wrthi’n llunio CDLl neu mae ganddynt Gynllun Datblygu Lleol eisoes wedi’i fabwysiadu.