Skip to content

Rhoi Cynllun Datblygu Lleol ar waith – y diweddaraf

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn nodi pa ardaloedd y mae Cynlluniau Datblygu Unedol a Chynlluniau Datblygu Lleol yn ymdrin â hwy a pha gam o’r broses y mae’r cynlluniau wedi cyrraedd.
Map i ddynodi Dablygiad Cynllun Unedol a Cynllun Lleol yng Nghymru.

Gan fod pob awdurdod cynllunio lleol yn paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol ei hun, mae’r man y mae pob awdurdod wedi’i gyrraedd yn y broses yn amrywio (er bod awdurdodau cynllunio Gwynedd ac Ynys Môn yn llunio cynllun ar y cyd).

Mae rhai awdurdodau cynllunio lleol wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl i baratoi eu cynlluniau datblygu lleol.  Ond mae nifer yr awdurdodau sydd wedi rhoi cynllun datblygu ar waith a momentwm y gwaith hwnnw yn galonogol.  Yn y dolenni perthnasol, mae gwybodaeth am yr hyn y mae’r awdurdodau’n ei wneud i lunio eu cynlluniau datblygu.