Skip to content

Ardoll Seilwaith Cymunedol

Dolenni perthnasol

Canllawiau penodol i Gymru ar baratoi Rhestr Codi Tâl.

Gall awdurdodau lleol godi Ardoll Seilwaith Cymunedol ar ddatblygiadau newydd yn eu hardaloedd er mwyn talu am seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer twf fel gwella ffyrdd a pharciau/mannau agored neu ddarparu gwasanaethau iechyd newydd.

Mae’r system yn syml iawn.  Fe godir tâl am adeiladau newydd ac mae hwnnw’n dibynnu beth yw maint y datblygiad newydd a sut fath o ddatblygiad ydyw.

Nid yw’r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi cael ei ddatganoli i Gymru.  Mae’r canllawiau a’r rheoliadau’n cael eu paratoi gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG).  Mae Llywodraeth Cymru wedi paratoi canllaw ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol a’r Cynlluniau Datblygu Lleol.

Mae rhagor o wybodaeth am yr ardoll ar wefan DCLG.

Ewch i Ardoll Seilwaith Cymunedol: Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol