Skip to content

Penderfyniad ar y cais sydd wedi'i alw i mewn: Chwarel Trefigin, Aberteifi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae caniatâd cynllunio amodol wedi'i roi.

Roedd cais i ymestyn y gwaith chwarela ac addasu'r cynllun sydd wedi'i gymeradwyo o'r blaen i adfer y chwarel.

Roedd y cais cynllunio hwn yn destun ymchwiliad cyhoeddus. Lluniodd yr Arolygydd a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad adroddiad i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Derbyniodd y Gweinidog argymhelliad yr Arolygydd y dylid rhoi caniatâd cynllunio amodol i ymestyn y gwaith chwarela ac addasu'r cynllun sydd wedi'i gymeradwyo o'r blaen i adfer y chwarel.

Yn y Llythyr Penderfyniad, nodir rhesymau'r Gweinidog dros benderfynu rhoi caniatâd.