Skip to content

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2), yn Park House Court, Heol Arberth, Dinbych-y-pysgod, SA70 8TJ

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cymeradwywyd ycais cynllunio i godi estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2) yn Park House Court, ond bydd amodau ynghlwm wrth y caniatâd hwnnw.

Roedd y cais hwn yn cynnwys cynnig i godi estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2) yn Park House Court.

Cynhaliwyd gwrandawiad cyhoeddus mewn cysylltiad â'r cais cynllunio hwn. Lluniodd yr Arolygydd a benodwyd i gynnal y gwrandawiad adroddiad ar gyfer y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Derbyniodd y Gweinidog yr argymhelliad a wnaed gan yr Arolygydd ynghylch rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer estyniad i'r adeiladau gofal iechyd presennol (Dosbarthiad C2) yn Park House Court. Diben y cais yw darparu 132 o unedau gofal deiliadaeth gymysg â gwasanaethau, ynghyd â chyfleusterau cymunol cysylltiedig, ar safle â'i dirwedd wedi'i wella, gan greu campws gofal iechyd cydlynol. Bydd amodau'n ynghlwm wrth y caniatâd.

Yn y Llythyr Penderfyniad, nodir rhesymau'r Gweinidog dros benderfynu rhoi caniatâd.

Mae'r Llythyr Penderfyniad, Atodiad 1 ac Adroddiadau'r Arolygydd i'w gweld isod.