Skip to content

Penderfyniad ynghylch yr apêl a cheisiadau cysylltiedig i ddatblygu ar safle Cronfa Ddŵr Llanisien

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cyhoeddi ei benderfyniad ynghylch yr apêl gynllunio a cheisiadau cysylltiedig i ddatblygu ar safle Cronfa Ddŵr Llanisien.

Mae’r Gweinidog wedi gwrthod:

  • caniatâd cynllunio ar gyfer tai preswyl, llyn hwylio a chlwb, cynefin gwlyptiroedd a chanolfan addysgol/gymunedol a datblygiad cysylltiedig arall ar safle Cronfa Llanisien, Heol Llys-faen
  • caniatâd cynllunio i adeiladu cylchfan bach ar Heol Llys-faen ynghyd â goleuadau a rhoi wyneb newydd ar y trac i’r safle
  • caniatâd adeilad rhestredig i addasu Arglawdd y Gronfa Ddŵr.

Gwnaed yr apêl a’r ceisiadau gan Western Power Distribution Investments Ltd.  

Penderfynodd y Gweinidog Tai ac Adfywio ar yr apêl a’r ceisiadau o dan adrannau 77 a 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac adran 12 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.

Mae’r llythyr penderfyniad yn nodi’r rhesymau y tu ôl i benderfyniad y Gweinidog.