Skip to content

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Newid tŷ fferm a thai allan yn westy gyda maes parcio cysylltiedig a dymchwel adeiladau amaethyddol yn Malthouse Farm, Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4RS

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwrthod caniatâd cynllunio i newid defnydd.

Roedd y cais cynllunio yn gofyn am ganiatâd i newid tŷ fferm a thai allan yn westy gyda maes parcio cysylltiedig.

Cafodd y cais a’r sylwadau ysgrifenedig cysylltiol eu hystyried gan yr Arolygydd Cynllunio Annibynnol ac fe baratôdd adroddiad i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Cytunodd y Gweinidog gydag argymhelliad yr Arolygydd y dylid gwrthod caniatâd cynllunio.

Mae’r llythyr penderfynu’n cynnwys rhesymau’r Gweinidog dros wrthod caniatâd cynllunio.

Lawrlwytho Dogfen