Skip to content

Penderfyniad ar apêl a adferwyd: Datblygiad ynni biomas Peboc, Ystad Ddiwydiannol Llangefni, Ynys Môn.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwrthodwyd yr apêl (gwrthodir caniatâd cynllunio).

Roedd yr apêl cynllunio yn destun ymchwiliad cyhoeddus. Paratowyd adroddiad i’r Gweinidog Tai ac Adfywio gan yr Arolygydd a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad.

Derbyniodd y Gweinidog argymhelliad yr Arolygydd y dylid gwrthod yr apêl.

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn cynnwys rhesymeg penderfyniad y Gweinidog i wrthod yr apêl.

Gellir gweld y Llythyr Penderfyniad ac Adroddiad yr Arolygydd isod.

Lawrlwytho Dogfen