Skip to content

Canllawiau ynghylch rheoliadau ac adroddiadau adeiladu

Canllawiau ymarferol ar sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Wrth i’r canllawiau gael eu hadolygu ac i newidiadau gael eu gwneud, byddwn yn cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy ar wahân. 

Mae pob dogfen yn cynnwys canllawiau, enghreifftiau ac atebion ar gyfer gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu. 

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dogfennau cylchol sy’n tynnu sylw pan fydd newidiadau wedi eu gwneud i’r Dogfennau Cymeradwy a’r adroddiadau sydd wedi eu paratoi ar ran Llywodraeth Cymru.

Adroddiad Terfynol Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Llywodraeth Cymru

04/11/16
Mae’r  Adroddiad Terfynol Astudiaeth Beilot System Chwistrellu yn cynnwys y fethodoleg, dadansoddiad, darganfyddiadau a chasgliadau terfynol  yr astudiaeth ar sail profiadau dysgu hyd at Awst 2016.
 

Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Llywodraeth Cymru

18/12/15
Mae’r Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Interim yn cynnwys y fethodoleg, dadansoddiad, darganfyddiadau a chasgliadau ar sail profiadau dysgu hyd at Dachwedd 2015.
 

Canllaw i Ddeiliad Tai ar Systemau Chwistrellu

18/12/15
Mae’r canllaw yn darparu gwybodaeth i ddeiliad tai newydd ar Systemau Chwistrellu.
 

Fideos ar newidiadau i Ran L a Rhan B

06/05/14
Ffilmiau byr ynghylch y newidiadau diweddar i Reoliadau Adeiladu – Rhan L (Arbed Tanwydd a Phŵer) a Rhan B (Diogelwch Tân – Chwistrellwyr Domestig). 6 – http://youtu.be/y2v6Er-P_mg 7 – http://youtu.be/2yJIL1fb8CY 8 – unable to transfer off the CD 9 –
 

Gwaith adeiladu ac atgyweirio ar eich cartref

19/11/13
Yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn ystyried gwneud gwaith adeiladu neu atgyweirio ar eich cartref.
 

Dadansoddiad o gost a budd systemau chwistrellu mewn eiddo yng Nghymru

30/05/12
Mae’r adroddiad hwn yn archwilio beth yw cost a budd systemau chwistrellu sydd wedi’u gosod mewn tai, fflatiau pwrpasol a thai sydd wedi’u haddasu’n fflatiau; tai amlfeddiannaeth; cartrefi gofal preswyl; colegau preswyl; ysgolion preswyl a neuaddau preswyl i fyfyrwyr.