Skip to content

Cyrff rheoli adeiladu

Cyrff Rheoli Adeiladu (BCBs) sy’n gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â Rheoliadau Adeiladu.

Mae dau fath o BCB – Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) a ddarperir gan 22 awdurdod lleol Cymru ac Arolygwyr Cymeradwy (AI) o’r sector preifat. Caiff cwsmer ddewis un o’r ddau BCB er mwyn sicrhau bod y gwaith adeiladu yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Mae dyletswydd statudol ar Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol i sicrhau bod gwaith adeiladu yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu os nad yw o dan reolaeth yr Arolygwyr Cymeradwy. LABC Cymru yw’r corff sy’n eu cynrychioli yng Nghymru.

Cwmnïau neu unigolion a awdurdodir o dan Ddeddf Adeiladu 1984 i sicrhau bod gwaith adeiladu yn cydymffurfio â’r rheoliadau adeiladu yng Nghymru a Lloegr yw Arolygwyr Cymeradwy y Sector Preifat. Cyngor y Diwydiant Adeiladu sydd â’r gwaith o gymeradwyo Arolygwyr Cymeradwy yng Nghymru Approved Inspector Register Limited (CICAIR Limited) (dolen allanol, Saesneg yn unig) fel yn Lloegr.

‘The Association of Consultant Approved Inspectors’ yw’r corff sy’n cynrychioli Arolygwyr Cymeradwy yng Nghymru a Lloegr.

Mae gwybodaeth a dogfennau perthnasol i’w cael ar wefan Association of Consultant Approved Inspectors (dolen allanol, Saesneg yn unig) a wefan Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (dolen allanol, Saesneg yn unig).