Skip to content

Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu

Rydym yn gorfod ymgynghori â Phwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu pan fyddwn yn cynnig newidiadau i Reoliadau Adeiladu a phrosesau cysylltiedig.

Ar 31 Rhagfyr 2011, ysgwyddodd Llywodraeth Cymru y cyfrifoldeb dros wneud a diwygio rheoliadau adeiladu yng Nghymru. O dan adran 14(5) o Ddeddf Adeiladu 1984, mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd i benodi Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (BRACW).

Rôl y pwyllgor yw rhoi cyngor i Weinidogion Cymru ar wneud a diwygio rheoliadau adeiladu, ac ar faterion perthnasol eraill yng Nghymru. Mae aelodau'n cael eu penodi ar sail wirfoddol, annibynnol i gynrychioli arbenigedd a phrofiad o bynciau/meysydd penodol.

Mae cadeirydd BRACW yn rhoi arweiniad i’r pwyllgor a bydd hefyd ganddo sgiliau ac arbenigedd tebyg i'r rhai hynny y mae'n ofynnol i'r aelodau feddu arnynt. Mae gan aelodau amrywiaeth o sgiliau a phrofiad yn ymwneud ag adeiladu gan gynnwys pensaernïaeth, materion cwsmeriaid, rheoli adeiladau, anghenion pobl anabl, perchnogion eiddo a chynaliadwyedd.

Os oes gennych gwestiynau’n ymwneud â BRACW, cysylltwch â:

Post:

Rheoliadau Adeiladu
Llywodraeth Cymru
Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

E-bost: enquiries.brconstruction@cymru.gsi.gov.uk

Ffôn: 03000 628 144