Skip to content

Dogfennau Cymeradwy sydd wedi'u Harchifo

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r dogfennau isod yn Ddogfennau Cymeradwy gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'u disodli ers 1 Ionawr 2012.

Cewch hyd i Ddogfennau Cymeradwy Hanesyddol sy'n ymwneud â Chymru a Lloegr cyn 1 Ionawr 2012 ar wefan yr Archifau Gwladol drwy'r ddolen hon:

Archifau Gwladol Dogfennau Cymeradwy Cyn 2012 (dolen allanol)

Yn gyffredinol, rhaid i waith adeiladu gydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu a oedd yn gymwys pan gyflwynwyd cais dilys o dan y Rheoliadau hyn a/neu pan ddechreuwyd y gwaith adeiladu ar y safle (gan ddibynnu ar ddarpariaethau trosiannol). Er y gallai'r Dogfennau Cymeradwy fod wedi'u diweddaru neu eu disodli, mae'n bosibl bod y dogfennau hyn a archifwyd yn dal i fod yn berthnasol mewn amgylchiadau penodol megis ceisiadau lle mae'r gwaith yn dal i gael ei wneud, ceisiadau sy'n bodoli eisoes neu geisiadau i unioni sefyllfa.