Skip to content

Dogfennau Cymeradwy

Ceir canllawiau ymarferol ar sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn 'Dogfennau Cymeradwy'.

Wrth i’r canllawiau gael eu hadolygu ac i newidiadau gael eu gwneud, byddwn yn cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy ar wahân.

Mae pob dogfen yn cynnwys:

  • canllawiau ar y perfformiad a ddisgwylir gan ddefnyddiau a gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu
  • enghreifftiau a datrysiadau yn dangos sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn rhai sefyllfaoedd.

Nid oes raid dilyn datrysiad neilltuol a welir yn y Dogfennau Cymeradwy. Mae’r Dogfennau Cymeradwy sydd wedi eu hail-gynllunio ar gyfer Cymru yn disodli’r rhai a gyhoeddwyd gan Lywodraeth EM. Bydd y Dogfennau Cymeradwy ar gyfer Cymru yn dod i rym o’r 03 Ebrill 2017.

Mae’r Dogfennau Cymeradwy ar y wefan hon yn fersiynau cyfredol.

Rhan A (Structural safety)

Rhan A (Diogelwch strwythurol)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch y gofynion o ran diogelwch strwythurol.
 
Rhan B (Diogelwch Tân)

Rhan B (Diogelwch Tân)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelu rhag tân.
 
Rhan C (Resistance to contaminants and moisture)

Rhan C (Ymwrthedd i halogyddion a lleithder)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch paratoi safleoedd ac ymwrthedd i halogyddion a lleithder.
 
Rhan D (Toxic substances)

Rhan D (Sylweddau gwenwynig)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladau ynghylch sylweddau gwenwynig.
 
Rhan E (Resistance to sound)

Rhan E (Cyfyngu ar sŵn)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch cyfyngu ar sŵn.
 
Rhan F (Ventilation)

Rhan F (Awyru)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch awyru.
 
Rhan G (Sanitation, hot water safety and water efficiency)

Rhan G (Glanweithdra, diogelwch dŵr poeth ac arbed dŵr)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch glanweithdra, diogelwch dŵr poeth ac arbed dŵr.
 
Rhan H (Drainage and waste disposal)

Rhan H (Systemau draenio a gwaredu gwastraff)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch y systemau draenio a gwaredu gwastraff.
 
Rhan J (Heat producing appliances)

Rhan J (Dyfeisiau sy’n cynhyrchu gwres)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch dyfeisiau sy’n cynhyrchu gwres.
 
Rhan K (Protection from falling)

Rhan K (Diogelu rhag syrthio)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelu rhag syrthio.
 
Rhan L i Reoliadau Adeiladau (Arbed Tanwydd ac Ynni)

Rhan L i Reoliadau Adeiladau (Arbed Tanwydd ac Ynni)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Ran L o Atodlen 1 i Reoliadau Adeiladau 2010 – Arbed Tanwydd ac Ynni.
 
Rhan M (Access to and use of buildings)

Rhan M (Mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt.
 
Rhan N (Glazing safety)

Rhan N (Diogelwch gwydr)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelwch gwydr.
 
Rhan P (Electrical safety)

Rhan P (Diogelwch gyda thrydan)

01/11/18
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu am ddiogelwch gyda thrydan.
 
Rhan Q (Diogelwch)

Rhan Q (Diogelwch)

01/11/18
Canllaw technegol ar Atodlen 1 y Rheoliadau Adeiladu am ddiogelwch.
 
Rhan R (Seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym)

Rhan R (Seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym)

01/11/18
Canllaw Technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu am ofynion seilwaith ffisegol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym.
 
approved document 7

Safon y gwaith a’r defnyddiau

01/11/18
Mae’r ffordd y gwneir gwaith a’r stwff a ddefnyddir yn bwysig wrth geisio cyrraedd safonau adeiladu.
 
Diwygiadau i’r Dogfennau Cymeradwy: A, B Cyfrol 1, B Cyfrol 2, C, D, E, F, G, H, J, K, L1A, L1B, L2A, L2B, M, N a P

Diwygiadau i’r Dogfennau Cymeradwy: A, B Cyfrol 1, B Cyfrol 2, C, D, E, F, G, H, J, K, L1A, L1B, L2A, L2B, M, N a P

01/11/18
Mae angen newid y Dogfennau Cymeradwy hyn yn sgil cyflwyno’r fersiwn ddiwygiedig o Ddogfen Gymeradwy sy’n ategu rheoliad 7 (Deunyddiau a Chrefftwaith).