Skip to content

Penderfyniadau ac apelau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae penderfyniadau ac apelau yn ddwy weithdrefn sy'n caniatáu i Weinidogion Cymru ddyfarnu ar anghydfodau.

Gall yr anghytundebau hyn ddigwydd rhwng pobl sy'n gwneud gwaith adeiladu o dan reoliadau adeiladu a chorff rheoli adeiladu.

Mae diben a gweithdrefnau penderfyniadau ac apelau yn wahanol iawn i’w gilydd. Cewch ragor o wybodaeth am y broses benderfyniadau ac apelau yn y Guide to Determination and Appeals under the Building Act 1984 (pdf) (dolen allanol, Saesneg yn unig). 

Er mai canllaw ar gyfer Lloegr ydyw mae wedi cael ei fabwysiadu i’w ddefnyddio yng Nghymru.