Skip to content

Rheoliadau adeiladu

Mae Rheoliadau Adeiladu 2010 yn berthnasol i’r gwaith o adeiladu adeiladau newydd ac addasu neu estyn adeilad presennol.

Maent yn sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau a gerllaw iddynt. Maent hefyd yn ymwneud ag:

  • arbed ynni
  • hygyrchedd
  • defnydd o adeiladau.

Os nad ydych yn siwr a oes arnoch angen rheoliadau adeiladu dylech gysylltu â chorff rheoli adeiladu, sef un ai’r awdurdod lleol neu arolygydd preifat cymeradwy.

Cosbau a phroblemau

Gallai’r person sy’n ymgymryd â’r gwaith gael ei gosbi a’i ddirwyo os nad yw’n cydymffurfio â’r rheoliadau adeiladu.

Gellid gwneud chi i dalu am waith diffygiol i gael ei drwsio.