Skip to content

Chwilio am neu gwneud sylwadau ynghylch apêl

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dewch o hyd i apêl a gafodd ei dderbyn fel un ddilys neu gwnewch sylwadau ar apêl.

Chwilio am apêl

Y ffordd gyflymaf o chwilio yw teipio rhan olaf cyfeirnod yr apêl, e.e.:

APP/A1234/A/99/1234567

Chwilio am apêl  (dolen allanol)

Mae’r cyfleuster chwilio yn caniatáu i chi chwilio gan ddefnyddio meini prawf eraill (megis cyfeiriad y safle).

Pan fyddwch wedi dod o hyd i’r apêl, gallwch weld manylion detholedig ynglŷn â’r achos a gweld unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd ar yr achos, gan gynnwys y penderfyniad pan gaiff ei wneud. Pan na fyddant ar gael, dylech fod yn gallu eu gweld yn swyddfeydd yr awdurdod lleol perthnasol sy’n ymdrin â’r apêl, ac weithiau, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol wedi eu cyhoeddi ar eu gwefan eu hunain.

Ar gyfer penderfyniadau sy’n hŷn na 5 mlynedd, cysylltwch â’r awdurdod lleol perthnasol.

Gwneud sylwadau ynghylch apêl

I roi sylwadau ar apêl rhaid iddo:

  • fod yn ddilys,
  • wedi dechrau,
  • caniatáu sylwadau yn y cam apêl,
  • ni chaiff y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau wedi mynd heibio.

Efallai bydd sylwadau a gyflwynwyd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried yn annilys a'i dychwelyd at yr anfonwr.

Mae'r terfynau amser (dyddiadau cynrychiolaeth ddyledus) yn cael eu cyhoeddi ar bob tudalen crynodeb o'r achos.

Gallwch anfon dogfennau unigol gan ddefnyddio'r cyfleusterau hyn i ni, ond rhaid i bob un bod yn llai na 15MB.

Problemau yn cyflwyno neu gael copi o'ch sylwadau

Os oes unrhyw broblemau cyflwyno sylwadau , os gwelwch yn dda peidiwch â ailgyflwyno nhw , dylech gysylltu â'r llinell ymholiadau cyffredinol ar 0303 444 5940 neu e-bostiwch wales@pins.gsi.gov.uk

Os yw'r terfyn amser ddod i ben, cysylltwch â'r Swyddog Achos perthnasol i anfon eich sylwadau atom. Gallwch ddod o hyd i gyfeiriad e-bost  y Swyddog Achos perthnasol ar y dudalen crynodeb achos.

Lawrlwytho Dogfen