Skip to content

Cyflwyno apêl

Bydd angen i chi greu cyfrif ar porth gwaith achosion apeliadau.

Porth gwaith achos apeliadau (cyswllt allanol).

Argymhellwn eich bod yn cyfeirio at y canllaw apêl perthnasol wrth lenwi eich ffurflen.